Substancje niebezpieczne występują powszechnie w naszym codziennym życiu. Ich zadaniem jest zapewnienie różnym produktom określnych właściwości (plastyczność, wodoodporność, właściwości antybakteryjne itp.). Niestety, jako efekt uboczny substancje te mogą mieć negatywny wpływ na środowisko oraz na nasze zdrowie. Substancje niebezpieczne mogą występować w różnorodnych grupach produktów, nawet takich, w których ich się w ogóle nie spodziewamy. Należą do nich środki ochrony osobistej, domowe środki czystości, zabawki, meble i wiele innych artykułów, których używamy na co dzień.


„ROZMOWY-W SIECI”

Przed lekturą poszczególnych zagadnień związanych z substancjami niebezpiecznymi, zachęcamy do zapoznania się z gazetką „Rozmowy – w sieci” powstałą na podstawie prac złożonych w ramach konkursu edukacyjnego „Dlaczego sieci nie lubią śmieci?”. Gazetka zawiera wywiady uczniów V i VI klas gdańskich szkół podstawowych z przedstawicielami starszego pokolenia m.in. nt. środków czystości wykorzystywanych w dawnych czasach w gospodarstwach domowych.

Wyniki badań narażenia na wybrane związki endokrynnie czynne uczestników projektu pilotażowego w ramach kampanii „Miasto na detoksie”

Badaniem objęto 9 rodzin zamieszkujących teren Gdańska – uczestników projektu pilotażowego realizowanego w ramach kampanii „Miasto na detoksie”. Wśród uczestników badania przeważały rodziny 3- i 4-osobowe (po 4 rodziny), jedno gospodarstwo domowe prowadzone było 1 osobę. Najstarsi, dorośli uczestnicy pilotażu mieli ponad pięćdziesiąt lat (54 i 52), najmłodsi – 32 lata. Dzieci były w wieku […]

Zanieczyszczenie wody na Białorusi – temat dyskusji w Mińsku

30 stycznia 2018 r. w Mińsku na Białorusi odbędzie się konferencja pn. „Zapobieganie zanieczyszczaniu zasobów wodnych poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i angażowaniu podmiotów na szczeblu gminnym”. W konferencji wezmą udział przedstawiciele władz lokalnych, przedsiębiorstw mieszkaniowych i komunalnych, organizacji pozarządowych oraz mediów z Białorusi. W wydarzeniu wezmą również udział eksperci z projektu NonHazCity, aby podzielić się swoim […]

Okrągły stół dotyczący zrównoważonych zamówień publicznych

29 listopada 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku odbyło się seminarium „Okrągły stół dotyczący zrównoważonych zamówień publicznych”. Organizatorami spotkania była Fundacja CentrumCSR.PL oraz Miasto Gdańsk, biorące udział w realizacji projektu „NonHazCity”. Celem spotkania była wymiana wiedzy i przedstawienie opinii dotyczących uwzględniania w zamówieniach publicznych kryteriów społecznych i środowiskowych.