Dlaczego powinniśmy zwracać uwagę na rodzaj stosowanych materiałów budowlanych?

W historii społeczeństwa doświadczono wielu kosztownych w skutkach problemów związanych z materiałami budowlanymi, które okazały się zawierać substancje niebezpieczne. Pośród niech azbest i PCB są najbardziej znane. Z uwagi na fakt, że oczekuje się, by materiały budowlane miały długie okresy trwałości, kluczowe znaczenie ma jak najlepsza ocena ewentualnych związanych z nimi zagrożeń chemicznych, zanim zostaną wykorzystane w budownictwie. Kiedy weźmiemy pod uwagę, że większość z nas spędza 80-90% naszego czasu wewnątrz budynków, potencjalne zagrożenia dla naszego zdrowia związane z niebezpiecznymi substancjami w materiałach budowlanych wykorzystywanych we wnętrzach jest oczywista. Z drugiej strony wykazano, że materiały budowlane używane na zewnątrz, stanowią główne źródło substancji niebezpiecznych, które dostają się do środowiska wodnego.

Do substancji stosowanych w materiałach budowlanych, które okazały się mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka lub na środowisko należą ftalany, bromowane środki zmniejszające palność, miedź i cynk, i wiele innych.

Miasta często budują domy mieszkalne, szkoły i budynki administracyjne, a także drogi i mosty. Przygotowując materiały przetargowe na realizację takich inwestycji, można uwzględnić wymagania dotyczące składu chemicznego materiałów do zastosowania. Można również określić wymagania dla wykonawców, którzy powinni mieć odpowiednią wiedzę dotyczącą zawartości związków chemicznych w materiałach budowlanych, by podejmować takie decyzje, aby ryzyko oddziaływania tych materiałów było ograniczone.

Ponieważ wiedza na temat substancji niebezpiecznych stale się rozwija, może okazać się, że ocena szkodliwości substancji niebezpiecznych w materiałach budowlanych jutro będzie inna niż dzisiaj. Jeśli stwierdzono szkodliwość materiału, który został już użyty, warto wiedzieć, gdzie ten materiał był zastosowany. Przemysł budowlany ma więc narzędzia do rejestrowania, jakie materiały są wykorzystywane przy budowie danych obiektów – informacje są wpisywane do tzw. dzienników budów).