Dlaczego wymiana szkodliwych produktów jest tak ważna?

Dzięki  temu, że problemy związane z substancjami niebezpiecznymi zostały zauważone, przepisy uległy zmianie a producenci w wielu przypadkach zmienili skład wyrobów, tak by nowe produkty zawierały mniej niebezpiecznych substancji. Dotyczy to m.in. mebli, w przypadku których dotychczas stosowane środki zmniejszające palność, niebezpieczne zarówno dla zdrowia jak i środowiska, zostały zastąpione przez inne substancje, uważane za mniej niebezpieczne. Inny przykład to zabawki, dla których dyrektywa UE z 2013 roku wprowadziła przepisy bardziej rygorystyczne i rozbudowane niż te, które obowiązywały wcześniej.

W przypadku starych artykułów, które z uwagi na okres trwałości są wykorzystywane przez wiele lat, najlepszym rozwiązaniem jest ich zidentyfikowanie i zastąpienie nowymi. Wiele gmin w Szwecji zaczęło dokonywać właśnie takich zmian w przedszkolach, kierując się dobrem dzieci, które okazały się być bardziej wrażliwe na niebezpieczne substancje niż osoby dorosłe.

W ramach projektu przeanalizowano 42 nowo zakupione artykuły i 112 starych artykułów i materiałów w przedszkolach w Sztokholmie (jedno z miast partnerskich). Nowe i stare zabawki, materace i meble przedszkolne zostały przebadane w celu weryfikacji obecności substancji niebezpiecznych w tym ftalanów, środków zmniejszających palność, chlorowanych parafin czy formamidu. Wyniki pokazały, że w 87% starych i 38% nowych artykułach i materiałach stwierdzono obecność wszystkich wymienionych substancji w ilości powyżej poziomu oznaczalności.

Cały materiał z badań przeprowadzonych w Sztokholmie jest dostępny w języku angielskim na stronie nonhazcity.eu:

KLIKNIJ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z MATERIAŁEM