Dla zdrowia i dla bezpieczeństwa

Szpitale i inne placówki medyczne zapewniają bardzo konkretne usługi opieki zdrowotnej, a zatem również używają bardzo specyficznych produktów chemicznych. Niektóre z nich mogą być bardzo „agresywne” i trudne do unieszkodliwienia w procesie oczyszczania ścieków.

W związku z tym, w branży medycznej zasadniczo możemy mieć do czynienia z dwoma następującymi grupami produktów potencjalnie szkodliwych:

  1. Środki czyszczące i dezynfekujące – określone środki do czyszczenia powierzchni i dezynfekcji sprzętu.
  2. Preparaty farmaceutyczne – są to niewykorzystane lub przeterminowane leki, które zwykle są przekazywane do unieszkodliwienia. Niestety, nie ma kontroli nad emisją metabolitów różnych farmaceutyków, które są wydalane bezpośrednio z ludzkiego ciała. Niektóre z nich, np. diklofenak, β-estradiol, są bardzo trudne do wyeliminowania w procesie oczyszczania ścieków i w rezultacie – mogą przyczyniać się do poważnych problemów zdrowotnych organizmów wodnych w akwenach, do których odprowadzane są oczyszczane ścieki.