Problem substancji niebezpiecznych odnosi się w dużej mierze do procesów, które są istotne dla większości (uprzemysłowionych) części świata, ponieważ przepływ towarów i materiałów jest globalny. Substancje, które są obecne w wyrobach w jednym miejscu, z dużym prawdopodobieństwem będą występować w drugim. Mimo to, w każdej gminie/mieście mogą pojawić się substancje typowe tylko dla danego regionu. Mogą być one związane z lokalnymi gałęziami przemysłu bądź z innymi, specyficznymi dla tego obszaru źródłami.

Celem projektu było pozyskanie wiedzy i dowodów na to, że substancje niebezpieczne są obecne w miastach partnerów projektu. Gminy mogły wybrać substancje, którymi chcą się zająć w celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko. Dlatego w zależności od decyzji partnera, pobrano i przeanalizowano m.in. próbki ścieków i wód opadowych oraz próbki kurzu w przedszkolach. Dodatkowo, przebadano stare i nowe artykuły w przedszkolach, jak również próbki moczu uczestników projektu pilotażowego zrealizowanego w Gdańsku w ramach kampanii „Miasto na detoksie”. Zawartość określonych substancji została odniesiona do możliwych źródeł jej pochodzenia, a same substancje – sklasyfikowane pod kątem możliwości występowania i obaw, które wzbudzają. Wyniki badań wykorzystano do prowadzenia kampanii edukacyjnych na trzech różnych poziomach: dla mieszkańców, instytucji miejskich oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Obserwacje i wnioski zostały opublikowane w różnych raportach dostępnych w języku angielskim na stronie nonhazcity.eu, w zakładce „materiały informacyjne”:

KLIKNIJ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z RAPORTAMI