Hotele to rodzaj działalności, w ramach której narażenie na substancje niebezpieczne zarówno pracowników jak i gości nie jest dość oczywiste na pierwszy rzut oka. Niemniej jednak, pokaźne ilości środków czyszczących i dezynfekujących, które potencjalnie mogą zawierać tego rodzaju substancje, są regularnie używane w pokojach hotelowych, salach konferencyjnych, kuchniach, restauracjach i hotelowych pralniach. Dodatkowo, bardzo duże ilości środków higieny osobistej, które są wykorzystywane przez gości hotelowych oraz w węzłach sanitarnych, są spłukiwane do sieci kanalizacji sanitarnej podczas kąpieli, mycia rąk, czy korzystania z toalet.

Innym, bardziej ukrytym źródłem szkodliwych chemikaliów w hotelach jest powietrze zanieczyszczone substancjami emitowanymi z artykułów, materiałów i innych elementów wyposażenia wnętrz, jak również substancjami pochodzącymi z produktów przywożonych przez gości. Z uwagi na to, że pracownicy i obsługa hoteli spędzają większość czasu wewnątrz obiektu, zanieczyszczone powietrze staje się ważnym czynnikiem zdrowotnym, który obecnie zwraca uwagę naukowców i opinii publicznej.

Do artykułów i materiałów, które mogą obniżać jakość powietrza w przestrzeniach zamkniętych należą meble, podłogi, tekstylia, urządzenia elektroniczne oraz pokrycie ścian (farby, tapety itp.). Wszystkie te produkty mogą zawierać substancje niebezpieczne, które mogą migrować do powietrza w postaci oparów lub w wyniku niszczenia powierzchni, co skutkuje narażeniem ludzi na kontakt z tymi substancjami poprzez wdychanie powietrza lub kurzu oraz przez kontakt ze skórą.

Składniki produktów i ich wpływ

Substancja Zastosowanie Przykłady W jakich produktach występuje? Wpływ na ludzi Wpływ na środowisko
Substancje ścierne Materiały nierozpuszczalne, ułatwiające czyszczenie w sposób mechaniczny Natural minerały, takie jak kalcyt, skaleń, kwarc i silikon Produkty ścierne do zmywania naczyń lub czyszczenia powierzchni Nieszkodliwy
Kwas Wykorzystywany do usuwania zabrudzeń o pochodzeniu nieorganicznym Kwas fosforowy, kwas szczawiowy i cytrynowy Preparaty do usuwania rdzy, do czyszczenia muszli klozetowych, preparaty odkamieniające, w tym również do powierzchni metalowych, pasty polerujące, preparaty do czyszczenia wanien, zlewów i glazury W zależności od substancji, może być żrący lub drażniący Nieszkodliwy
Zasady Pomocne przy usuwaniu zabrudzeń z tłuszu, olejów i innych substancji na bazie białka Wodorotlenek sodu, węglan sodu Preparaty do udrażniania odpływów, do czyszczenia piekarników, środki dezynfekujące, wybielacze W zależności od substancji może być żrący lub drażniący Nieszkodliwy
Chlor Może być wykorzystywany jako środek wybielający albo dezynfekujący/ sanityzujący Podchloryn sodu Szeroko stosowany w produktach do czyszczenia i dezynfekcji; również środek do dezynfekcji wody w basenie Żrący i drażniący Mało prawdopodobne, by powodował trwałe szkody w środowisku
Enzymy Dodawane do środków czyszczących w celu łatwiejszego usuwania plam resztek osadów głownie z obuwia Proteaza Środki do prania, preparaty do usuwania plam, detergenty do mycia naczyń, odświeżacze powietrza Szkodliwy Nieszkodliwy
Substancje zapachowe (aromaty) Do maskowania brzydkich zapachy lub jako dodatek zapachowy detergentów Naturalne (cytryna, lawenda, sosna). Sztuczne (limonene, związki piżmowe) Szeroko wykorzystywane w różnych produktach Działanie bardzo zróżnicowane, wiele wykazuje właściwości toksyczne. Substancje zapachowe są najpowszechniejszymi alergenami (w tym powodującymi efekty uboczne, takie jak: wrażliwość skóry, dermatozy, ataki astmy i migreny)
Woda utleniona Może być wykorzystywany jako środek wybielający albo dezynfekujący/ sanityzujący Nadtlenek wodoru Środek do dezynfekcji wody w basenie, szeroko wykorzystywana w różnych produktach Żrący, utleniający Nieszkodliwy
Fosforany Jako substancja o umiarkowanym odczynie zasadowym, wspiera proces czyszczenia zmiękczając wodę Trójpolifosforan sodu Detergenty do prania, mycia naczyń, preparaty do polerowania powierzchni metalowych; może być wykorzystywany w specyficznych środkach czystości np. do czyszczenia betonu Nieszkodliwy Niebezpieczny – powoduje eutrofizację wód
Czwartorzędowe związki amoniowe (QAC) Surfaktant z grupy kationowych związków powierzchniowo czynnych, o właściwościach dezynfekujących Chlorki benzylodimetyloalkiloamoniowe (chlorki benzalkoniowe) Detergenty do mycia naczyń, preparaty do mycia okien, uniwersalne środki czyszczące, preparaty do mycia podłóg, spreay-e dezynfekujące, odświeżacze powietrza i wiele innych produktów o działaniu przeciwbakteryjnym Mogą być nieszkodliwe, ale te stosowane w hotelach, z dużym prawdopodo-bieństwem są szkodliwe Działanie bardzo zróżnicowane
Rozpuszczalniki Wykorzystywane jako składnik detergentów w celu zwiększenia efektywności działania czyszczącego Etanol, izopropanol, eter glikolowy, ksylen, toluen Preparaty do usuwania plam, środki do czyszczenia na sucho, farby, lakiery, kleje, środki czyszczące Działanie bardzo zróżnicowane Działanie bardzo zróżnicowane
Związki powierzchniowo czynne Wykorzystywane do zmniejszenia napięcia powierzchniowego wody, dzięki czemu łatwiej jest zmoczyć czyszczoną powierzchnię by umożliwić oddzielenie i usunięcie brudu. Powoduje zmydlanie i emulgację. Anionowe, kationowe, niejonowe i amfoteryczne Większośc środków czyszczących takich jak: środki do prania, do czyszczenia powierzchni i detergenty do mycia naczyń Działanie bardzo zróżnicowane Działanie zróżnicowane

Więcej informacji znajdziesz w broszurze hotelowej opracowanej w ramach projektu:

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ BROSZURĘ