Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wykorzystują w swojej działalności bardzo duże ilości różnorodnych środków chemicznych. Do przedsiębiorstw takich należą m.in. małej skali producenci różnych produktów, firmy świadczące różnego rodzaju usługi, w tym myjnie samochodowe, pralnie, salony fryzjerskie, instytucje medyczne i inne. Wykorzystywane przez te podmioty produkty muszą posiadać określone właściwości i niestety, w związku z tym, mogą zawierać związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi id la środowiska. Jednocześnie, na rynku istnieją alternatywne produkty, które zapewniają określoną funkcjonalność lecz są bezpieczniejsze.

Obserwuj nas na Facebooku, gdzie znajdziesz najświeższe informacje.


 

Zaproszenie do udziału
w projekcie!

Chcesz być eko i zwrócić na to uwagę klientów i innych podmiotów?

Zgłoś się do udziału w naszym projekcie.

 

Podmiotom, które zdecydują się na uczestnictwo w projekcie, oferujemy m.in.:

  1. przeprowadzenie bezpłatnej inwentaryzacji wyrobów stosowanych w firmie, w celu określenia, czy zawierają one niebezpieczne substancje, które należałoby wyeliminować;
  2. pomoc w znalezieniu alternatywnych produktów, które będą mogły być stosowane bez obaw o zdrowie pracowników, klientów i bez szkody dla środowiska naturalnego;
  3. bezpłatne konsultacje
  4. szansę  na poprawę wizerunku firmy, jako firmy ekologicznej, „celującej w ekobiznes”.

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie:

ZAPROSZENIE_DLA_FIRM

Wyniki badań narażenia na wybrane związki endokrynnie czynne uczestników projektu pilotażowego w ramach kampanii „Miasto na detoksie”

Badaniem objęto 9 rodzin zamieszkujących teren Gdańska – uczestników projektu pilotażowego realizowanego w ramach kampanii „Miasto na detoksie”. Wśród uczestników badania przeważały rodziny 3- i 4-osobowe (po 4 rodziny), jedno gospodarstwo domowe prowadzone było 1 osobę. Najstarsi, dorośli uczestnicy pilotażu mieli ponad pięćdziesiąt lat (54 i 52), najmłodsi – 32 lata. Dzieci były w wieku […]

Zanieczyszczenie wody na Białorusi – temat dyskusji w Mińsku

30 stycznia 2018 r. w Mińsku na Białorusi odbędzie się konferencja pn. „Zapobieganie zanieczyszczaniu zasobów wodnych poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i angażowaniu podmiotów na szczeblu gminnym”. W konferencji wezmą udział przedstawiciele władz lokalnych, przedsiębiorstw mieszkaniowych i komunalnych, organizacji pozarządowych oraz mediów z Białorusi. W wydarzeniu wezmą również udział eksperci z projektu NonHazCity, aby podzielić się swoim […]

Okrągły stół dotyczący zrównoważonych zamówień publicznych

29 listopada 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku odbyło się seminarium „Okrągły stół dotyczący zrównoważonych zamówień publicznych”. Organizatorami spotkania była Fundacja CentrumCSR.PL oraz Miasto Gdańsk, biorące udział w realizacji projektu „NonHazCity”. Celem spotkania była wymiana wiedzy i przedstawienie opinii dotyczących uwzględniania w zamówieniach publicznych kryteriów społecznych i środowiskowych.