Jak dbać o samochód, aby nie zaszkodzić sobie i środowisku?

Myjnie samochodowe i inne zakłady świadczące usługi czyszczenia pojazdów często używają różnorodnych produktów:

  • szamponów,
  • lakierów,
  • środków polerujących,
  • wosków,
  • płynów do mycia okien,
  • środków do czyszczenia wnętrz samochodowych,
  • środków do czyszczenia silników i innych.

Niektórych substancji niebezpiecznych nie da się uniknąć w produktach do pielęgnacji samochodów; na przykład, nawet najbardziej zaawansowane ekologicznie produkty mogą nadal zawierać pewne substancje drażniące. W związku z tym, znaczenie ma nie tylko skład produktów, lecz również to, czy są one bezpiecznie stosowane. Ważne jest noszenie rękawic i okularów ochronnych, w celu ograniczenia bezpośredniej styczności produktów z ciałem oraz spłukiwanie zastosowanych produktów wodą tylko w miejscach, w których powstałe w ten sposób ścieki są gromadzone i oczyszczane na miejscu, czyli najlepiej – w myjniach samochodowych.

Mając na względzie ryzyko narażenia na substancje niebezpieczne, większość problemów dotyczy nie tyle odbiorców usług (klientów), lecz raczej pracowników myjni i innych usług samochodowych z powodu regularnej ekspozycji na różne chemikalia.

Należy więc podkreślić, że powinno się unikać różnych rozpuszczalników, substancji zapachowych i środków powierzchniowo czynnych, zarówno ze względu na bezpieczeństwo pracy jak i z ekologicznego punktu widzenia.

Warsztaty samochodowe to najczęściej mikro lub małe przedsiębiorstwa z jednym lub kilku pracownikami, ale ich ilość w miastach lub regionach jest dość znaczna. W pracach naprawczych wykorzystywanych jest wiele różnych produktów zawierających szkodliwe związki. Izocyjaniany są przykładem substancji powszechnie występujących w produktach wykorzystywanych na terenie warsztatów samochodowych. Występuje w klejach, utwardzaczach lakierów, wypełniaczach, szpachlach, jak również w powłokach i materiałach izolacyjnych.

Dlatego praca w warsztacie objęta jest dużym ryzykiem zdrowotnym. Dla przykładu, malowanie wtryskowe to jedna z tych warsztatowych czynności, która stanowi największe zagrożenie narażenia na substancje niebezpieczne. Inne przykłady narażenia to pył azbestowy z okładzin hamulcowych, benzen, toluen i ksylen z rozpuszczalników oraz preparaty przeciwstukowe. Pracownicy salonów sprzedaży przy warsztatach samochodowych również mają do czynienia z produktami zawierających substancje niebezpieczne, kontakt z którymi może skutkować wystąpieniem poważnych chorób. Do takich produktów należą m.in. rozpuszczalniki na bazie pochodnych ropy naftowej, farby, czy środki do usuwania rdzy, jak również podkłady, lakiery i wypełniacze.

Zasadniczo, praca w warsztacie może skutkować występowaniem poważnych problemów zdrowotnych, głównie w wyniku wdychania oparów i przez kontakt substancji niebezpiecznych ze skórą, zwłaszcza jeśli ekspozycja jest nieustanna i długotrwała. Dlatego, zaburzenia pracy układu oddechowego i kłopoty skórne oraz alergie to najczęściej występujące u pracowników warsztatów schorzenia i choroby zawodowe. Właściwa ocena ryzyka i zarządzanie chemikaliami ma wielkie znaczenie w tego rodzaju działalności. A niezbędne badania zabezpieczające powinny koncentrować się na redukcji i zastępowaniu produktów niebezpiecznych ich mniej szkodliwymi odpowiednikami.