Miasto na detoksie!

Projekt NonHazCity to projekt edukacyjny, którego celem jest zmiana zachowań konsumenckich dla poprawy stanu środowiska naturalnego. Chcemy dotrzeć bezpośrednio do małej skali źródeł zanieczyszczeń i spróbować wpłynąć na redukcję zużycia substancji niebezpiecznych u źródła. Edukacja w ramach projektu skierowana jest do instytucji miejskich, małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. W rezultacie, oczekujemy, że działania podjęte w ramach projektu wpłyną na ograniczenie wprowadzania substancji niebezpiecznych do systemu kanalizacji sanitarnej, a docelowo do wód Morza Bałtyckiego.

gospodarstwo domowe

Czy wiesz ile chemikaliów wykorzystujesz każdego dnia?

więcej

firma

Co Twoja firma może zrobić dla czystszego środowiska?

więcej

miasto

Jak Miasta mogą ograniczać emisję substancji niebezpiecznych?

więcej

Partnerzy

European Regional Development Fund