Instytucje Miejskie wykorzystują bardzo dużo substancji niebezpiecznych do codziennych prac i w ramach codziennego funkcjonowania. Substancje te znajdują się w środkach czystości, materiałach biurowych, meblach, produktach IT, środkach higieny osobistej, produktach medycznych itp. Chcemy podkreślić, że Miasto powinno zredukować emisję substancji niebezpiecznych wywołaną funkcjonowaniem instytucji miejskich głównie po to by dać przykład i zachęcić inne podmioty i instytucje, by zrobiły to samo.

Informacji nt. praktycznych i łatwych do wdrożenia działań prowadzących do ograniczenia wykorzystywania substancji niebezpiecznych w Mieście szukaj na naszym profilu na Facebooku.

Wyniki badań narażenia na wybrane związki endokrynnie czynne uczestników projektu pilotażowego w ramach kampanii „Miasto na detoksie”

Badaniem objęto 9 rodzin zamieszkujących teren Gdańska – uczestników projektu pilotażowego realizowanego w ramach kampanii „Miasto na detoksie”. Wśród uczestników badania przeważały rodziny 3- i 4-osobowe (po 4 rodziny), jedno gospodarstwo domowe prowadzone było 1 osobę. Najstarsi, dorośli uczestnicy pilotażu mieli ponad pięćdziesiąt lat (54 i 52), najmłodsi – 32 lata. Dzieci były w wieku […]

Zanieczyszczenie wody na Białorusi – temat dyskusji w Mińsku

30 stycznia 2018 r. w Mińsku na Białorusi odbędzie się konferencja pn. „Zapobieganie zanieczyszczaniu zasobów wodnych poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i angażowaniu podmiotów na szczeblu gminnym”. W konferencji wezmą udział przedstawiciele władz lokalnych, przedsiębiorstw mieszkaniowych i komunalnych, organizacji pozarządowych oraz mediów z Białorusi. W wydarzeniu wezmą również udział eksperci z projektu NonHazCity, aby podzielić się swoim […]

Okrągły stół dotyczący zrównoważonych zamówień publicznych

29 listopada 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku odbyło się seminarium „Okrągły stół dotyczący zrównoważonych zamówień publicznych”. Organizatorami spotkania była Fundacja CentrumCSR.PL oraz Miasto Gdańsk, biorące udział w realizacji projektu „NonHazCity”. Celem spotkania była wymiana wiedzy i przedstawienie opinii dotyczących uwzględniania w zamówieniach publicznych kryteriów społecznych i środowiskowych.