Jak wybierać bezpieczniejsze produkty do pielęgnacji samochodu?

Produkty do pielęgnacji samochodu mogą zawierać substancje niebezpieczne, które nie tylko spełniają funkcje, do jakich są przewidziane, ale również mogą powodować wywoływać skutki dla zdrowia i środowiska wokół nas.

Problem

Dokonując zakupu produktów do pielęgnacji samochodu należy mieć na uwadze, że całkowita ekspozycja człowieka na działanie związków chemicznych znacząco wzrosła. I choć oddziaływanie określonej substancji może być sporadyczne i dotyczyć jedynie stosunkowo niewielkich ilości, substancji chemicznych jest tak wiele, że ich oddziaływanie sumuje się narażając nas właśnie na zwiększoną ekspozycję całkowitą. Jeszcze nie wiadomo, jak te wielokrotne ekspozycje wpływają na sposób oddziaływania substancji niebezpiecznych na nasze zdrowie i środowisko naturalne. Wielu naukowców uważa, że ten nieustanny  „stres chemiczny” osłabia nasz układ odpornościowy  i jest jedną z przyczyn zwiększonej liczby przypadków alergii w ogólnej populacji.

Co to jest produkt do pielęgnacji samochodu?

Poniższe rodzaje produktów są określane jako produkty do pielęgnacji samochodu:

  • Szampon: środek czyszczący stosowany na zewnątrz samochodu, zwykle używany z wodą i z wykorzystaniem gąbki.
  • Środki do czyszczenia lakieru i polerowania: produkty używane do naprawy i polerowania wyblakłego lakieru samochodowego. Zawierają materiały ścierne, lecz mogą występować również w połączeniu z woskiem. Zazwyczaj są używane zarówno do polerowania maszynowego jak i ręcznego.
  • Twarde woski: produkty służące do ochrony powierzchni lakieru. Twarde woski są zazwyczaj stosowane przy użyciu miękkiej szmatki po umyciu i wypolerowaniu lakieru.
  • Płyn do mycia okien: środek, który jest albo bezpośrednio stosowany do mycia wszystkich szyb w samochodzie lub jest stosowany jako płyn samochodowy do czyszczenia przedniej szyby.
  • Środki do czyszczenia felg i kół: środki do utrzymania czystości kół i felg. Ich skład może się różnić w zależności od materiałów, z których wykonane są felgi (aluminiowe lub na przykład powlekane mogą wymagać specjalnych środków czyszczących).
  • Spray-e do kokpitu: środki do ręcznego czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych.
  • Środki do czyszczenia silników: mycie silnika nie jest obecnie zalecane, ponieważ do wielu elementów nie można się dostać, a części elektroniczne mogą zostać uszkodzone przez wodę. Powinno się tego unikać, dlatego środki te nie zostaną szczegółowo omówione.
Some hazardous substances may not be avoidable in car care products; for example even the most advanced products may still contain some irritating substances. Therefore, it is also important to ensure that car care products are used safely. This includes wearing gloves and eye protection, to avoid spraying of products and to apply products which are rinsed off with water only in places, where the resulting waste water is collected and treated, preferably car washing stations.

Niektórych substancji niebezpiecznych nie da się uniknąć w produktach do pielęgnacji samochodów; na przykład nawet najbardziej zaawansowane produkty mogą nadal zawierać pewne substancje drażniące. W związku z tym, ważne jest również, żeby mieć pewność, że produkty do pielęgnacji samochodu są użytkowane bezpiecznie. W szczególności, należy pamiętać o noszeniu rękawic i okularów ochronnych, by uniknąć działania rozpylonych produktów oraz o stosowaniu produktów, które zostaną spłukane wodą tylko w miejscach, gdzie powstałe ścieki są gromadzone i oczyszczane (najlepiej w profesjonalnych myjniach samochodowych).

Porady & Triki

samochod2

Ewentualne obawy dotyczące zdrowia i środowiska

Ryzyko dla ludzi

Konsumenci zazwyczaj używają produktów do pielęgnacji samochodu na własnych samochodach, na ulicy, gdzie są zaparkowane. Produkty te są nakładane ręcznie na przykład przy użyciu szmatek i często bez szczególnej dbałości o środki bezpieczeństwa, takie jak stosowanie rękawiczek lub okularów ochronnych. Stopień narażenia na działanie produktów do pielęgnacji samochodu zależy od tego, jak często i intensywnie ich się używa.

Jako, że produkty do pielęgnacji samochodu są stosowane albo do usuwania zabrudzeń z samochodu albo do konserwacji lakieru samochodowego, głównymi składnikami niebezpiecznymi środków czyszczących są rozpuszczalniki, środki powierzchniowo czynne, kwasy i zasady oraz różne rodzaje dodatków.

Do najczęściej stosowanych rozpuszczalników w produktach do pielęgnacji samochodu należą destylaty ropy naftowej (nafta; inne frakcje ciężkie, średnie i/lub lekkie), które mogą zawierać substancje przyczyniające się do powstania raka i / lub mutacji genetycznych. Wiele z tych rozpuszczalników organicznych może też powodować tak zwane „niebezpieczeństwo aspiracji”. Oznacza to, że substancje mogą wejść do dolnych dróg oddechowych bezpośrednio przez nos lub usta i może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń płuc i / lub stanów zapalnych. Inne substancje w produktach do pielęgnacji samochodu (głównie różne rodzaje alkoholi) mogą powodować korozję lub podrażnienie skóry i poważne uszkodzenie oczu.

W związku z powyższym, kontakt z produktami do pielęgnacji samochodu przez skórę lub wdychanie, który może przyczynić się do pogorszenia zdrowia, zależy od ilości i czasu ekspozycji. Zagrożenia mogą więc występować, gdy mimowolnie wdychamy produkt podczas różnego rodzaju zastosowań tych produktów (na przykład rozpylanie lub odparowanie środka zastosowanego wewnątrz samochodu) lub gdy produkt jest aplikowany ręcznie i wchodzi w kontakt ze skórą.

Ryzyko dla środowiska

Na profesjonalnych stacjach serwisowych / myjniach, substancje w produktach do pielęgnacji samochodu odprowadzane z wodą do mycia (ścieki), powinny być gromadzone i podczyszczone (w szczególności ważne jest by w procesie podczyszczania odseparować oleje) przed ich odprowadzeniem do kanalizacji. To, gdzie ostatecznie dostają się substancje obecne w produktach do pielęgnacji samochodu dla konsumentów zależy od tego, gdzie się ich używa i czy system kanalizacji (ulice) zgromadzi te substancje, gdy zostaną spłukane z ulicy.

Produkty do pielęgnacji samochodu mogą zawierać substancje, które są toksyczne dla środowiska wodnego. Jednak ograniczona, losowa obserwacja 12 produktów dostępnych na rynku wykazała, że są one jedynie nieznacznie toksyczne. Stąd zagrożenia dla środowiska wynikające ze stosowania produktów do pielęgnacji samochodu są raczej niskie. Głównie dzieje się tak dlatego, że procesy które mogłyby powodować emisję szkodliwych substancji, takie jak np. mycie samochodu, odbywają się w odpowiednio przystosowanych miejscach (np. myjnie samochodowe z kolektorem i podczyszczaniem ścieków).

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca możliwe skutki dla zdrowia wybranych niebezpiecznych substancji chemicznych używanych w produktach do pielęgnacji samochodu:

Działanie Niebezpieczny związek chemiczny Możliwy wpływ na zdrowie i środowisko
Rozpuszczalniki metanol bardzo toksyczna w przypadku połknięcia, może powodować nieodwracalne skutki zdrowotne.
Rozpuszczalniki oktametylocyklotetrasiloksan wpływa na zaburzenia płodności i pracy układu hormonalnego
Rozpuszczalniki destylaty ropy naftowej (nafta; inne frakcje ciężkie, średnie i/lub lekkie) bardzo toksyczna w przypadku połknięcia lub wdychania; może powodować zmiany genetyczne i nowotwory; może powodować dotkliwe zniszczenia w układzie oddechowym i/lub stany zapalne; toksyczne dla organizmów wodnych z długotrwałymi skutkami
Odświeżacze/aromaty ftalany (DEHP, ftalan dwu-2-etyloheksylu) zaburzenia płodności, szkodliwe dla nienarodzonych dzieci
Odświeżacze/aromaty piżma nitrowe, piżma policykliczne (galaksolid, tonalid) zaburza pracę układu hormonalnego, alergen
Związki powierzchniowo czynne oktametylocyklotetrasiloksan wpływa na zaburzenia płodności i pracy układu hormonalnego
Związki powierzchniowo czynne oktylofenole (etoksylaty) nonylfenol (etoksylaty) zaburza pracę układu hormonalnego