Dlaczego sieci nie lubią śmieci - wyniki 7. edycji konkursu

Jak wygląda dieta Strażnika Plastusia, czy wehikuł czasu pomoże w walce z wodnym kryzysem i co wydarzyło się podczas rządów króla Wodomira II? Między innymi o tym posłuchacie w audiobooku z opowieściami nadesłanymi do nas w ramach 7. edycji konkursu „Dlaczego sieci nie lubią śmieci”. Dziękujemy autorom wszystkich mega ciekawych wodnych historii i z radością ogłaszamy WYNIKI🎉

Od wielu lat (a od 2020 r. pod nazwą HYDROMISJA) realizujemy program edukacyjny, którego celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gdańska i okolic. Jednym z cyklicznych działań prowadzonych w ramach programu jest konkurs edukacyjny, organizowany dla podkreślenia idei międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Sprzątanie Świata”. Zadania konkursowe (odmienne każdego roku) mają zwrócić uwagę na konsekwencje środowiskowe, jakie może wywołać pozostawianie śmieci w nieprzeznaczonych do tego miejscach lub wprowadzanie odpadów i chemikaliów do sieci kanalizacji sanitarnej.

W tym roku motywem przewodnim był problem zanieczyszczania sieci kanalizacyjnej różnego rodzaju odpadami (farmaceutyki lub inne substancje niebezpieczne, patyczki do uszu, waciki do demakijażu, plastikowe nakrętki, włosy, resztki jedzenia itp.), które trafiają do odpływu zamiast do kosza na śmieci. Do takich odpadów należy też m.in. mikroplastik, który do sieci dostaje się w wyniku korzystania z zawierających go produktów (np. mleczka czyszczące, pasty do zębów, peelingi), wraz ze ściekami powstającymi podczas prania tkanin syntetycznych lub z rozkładu niedopałków papierosów (tzw. petów).

Zadaniem konkursowym było  napisanie opowieści narracyjnej w wybranym krótkim gatunku literackim (np. opowiadanie, nowela czy bajka), w której pojawić miał się wątek środowiskowy dot. tematu konkursu. Praca miała zawierać nie więcej niż ok. 9 tys. znaków (5 stron A4 tekstu) i zaczynać się od słów „W pewnym mieście w Europie pojawił się problem…”.

Dlaczego sieci nie lubią śmieci? Rusza 7. edycja konkursu

Konkurs trwał do 20.09.2021 r. do 15.11.2021 r. (ostateczny termin składania prac konkursowych). Laureatów wyłoniło jury konkursowe w składzie:

  • dr Monika Piotrowska-Szypryt – Kierownik Działu Promocji i Edukacji Ekologicznej oraz koordynator kampanii Miasto na detoksie – przewodnicząca jury
  • Agnieszka Klugmann – rzecznik GIWK Sp. z o.o., z wykształcenia magister Filologii Polskiej
  • Małgorzata Kowal – specjalista ds. edukacji ekologicznej w Dziale Promocji i Edukacji Ekologicznej GIWK Sp. z o.o.

W konkursie wzięło udział 7 uczniów (dziewczęta) z 5 szkół ponadpodstawowych. Najwięcej prac (3) wpłynęło z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku.

Jury postanowiło, że wszystkie prace zgłoszone w ramach konkursu zostaną nagrane w formie audiobooka. Zgodnie z regulaminem, audiobook zostanie upubliczniony w terminie do pół roku od zakończenia Konkursu. Zdecydowano również o dopuszczeniu do konkursu jednej z prac, która została przygotowana przez uczennicę szkoły ponadpodstawowej w wieku 14 lat (uznano, że kryterium wieku nie jest jedynym decydującym o możliwości udziału w konkursie).

Z uwagi na stosunkowo małą liczbę prac, Nagrodę Dodatkową (bony do salonów Empik) otrzymają wyłącznie laureaci uplasowani na miejscach od I do III. Natomiast wszystkie osoby, które złożyły prace konkursowe otrzymają Nagrodę Uczestnictwa i pamiątkowe dyplomy.

WYNIKI:

  • 🥇 I miejsce: Nikola Michalik; 17 lat; klasa II c z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdańsku
  • 🥈 II miejsce: Kalina Nider; lat 16; klasa II BLO z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku
  • 🥉 III miejsce: Marta Brygmann; lat 15; klasa I E z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku

Gratulujemy! 🙂

HYDROMISJA – NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

W ramach programu edukacyjnego HYDROMISJA oraz kampanii Miasto na detoksie komunikujemy, co można zrobić, by ograniczyć nieprawidłową gospodarkę odpadami mającą wpływ na jakość ścieków, a co za tym idzie prawidłowe ich oczyszczanie. Zwracamy też uwagę, że niewłaściwe postępowanie ma w konsekwencji wpływ na jakość oczyszczonych ścieków, które trafiają bezpośrednio do środowiska. Trzeba pamiętać, że nie możemy traktować naszego otoczenia i domowych urządzeń sanitarnych jak śmietnika i że należy postępować z odpadami powstającymi w domu rozsądnie.

Mówimy też o tym, jak ważne są rozsądne zakupy i dokonywanie przemyślanych wyborów konsumenckich – wybieranie produktów, które nie szkodzą zdrowiu ani środowisku (zarówno podczas ich używania jak i potem, gdy stają się źródłem odpadów). Pozostawianie śmieci w przypadkowych miejscach lub pozbywanie się ich w sposób niewłaściwy oraz korzystanie z produktów zawierających szkodliwe składniki jest zagrożeniem dla zasobów wody pitnej, dla środowiska i w konsekwencji dla nas samych.

Program edukacyjny HYDROMISJA docelowo obejmie zajęcia dla różnych grup wiekowych: grup przedszkolnych, klas 0-3, 4-6 i 7-8 szkół ponadpodstawowych, studentów i seniorów. Ich nadrzędną zasadą będzie „Nauka przez zabawę”, z wykorzystaniem elementów typowych zajęć zgrywalizowanych i warsztatów, łącząca zagadnienia z zakresu ekologii, przyrody, chemii i biologii.

Hydromisja – pierwsze miesiące za nami