Zakończenie projektu NonHazCity2

Z końcem lipca 2021 oficjalnie zakończył się trwający od sierpnia 2019 r. międzynarodowy projekt NonHazCity2, w którym mieliśmy przyjemność reprezentować Polskę.

Projekty Interreg NonHazCity 1 (2016 – 2019) i 2 (2019 – 2021) miały na celu wykazanie możliwości ograniczenia emisji substancji niebezpiecznych do Morza Bałtyckiego u źródła. Główny nacisk położono na gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i jednostki komunalne. Działania obejmowały opracowanie Chemicznych Planów Akcji dla miast partnerskich, a także kampanie informacyjne i szkolenia mające na celu podnoszenie świadomości mieszkańców.

Jako Miasto na detoksie w pierwszym etapie projektu prowadziliśmy pilotaż, podczas którego wspieraliśmy wybrane gdańskie gospodarstwa domowe w ograniczaniu niebezpiecznych substancji chemicznych.

W ramach NonHazCity 2 aktywnie uczestniczyliśmy w działaniach wspierających wdrażanie założeń wypracowanych Chemicznych Planów Akcji, przygotowaliśmy i wdrażaliśmy narzędzia DIY, pozwalające mieszkańcom Gdańska we własnym zakresie zweryfikować niebezpieczne substancje chemiczne w produktach codziennego użytku w domach i w pracy, włączyliśmy się też w przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dedykowanej substancjom niebezpiecznym występującym w plastiku.

Podczas wydarzeń udało się dotrzeć do ok. 15 000 mieszkańców, a za pośrednictwem mediów społecznościowych do ok. 1 000 000 internautów.

W ramach projektu powstały m.in. broszury dot. niebezpiecznych substancji w produktach mających kontakt z żywnością oraz szkodliwej chemii w branży gastronomicznej, przewodnik DIY pozwalający samodzielnie zmniejszyć narażenie w domu, edukacyjne animacje podpowiadające jak zmniejszyć narażenie na substancje niebezpieczne w domu i w biurze, a także aplikacja Check(ED) pomagająca samodzielnie sprawdzić, a następnie ograniczyć ekspozycję na związki endokrynnie czynne.

Sprawdź swoje narażenie i dowiedz się, jak możesz je ograniczyć – aplikacja Check(ED)👇

 

15-16 czerwca odbyła się podsumowująca projekt NHC2 konferencja

Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele różnych projektów INTERREG (BEST, BSR Water, HAZBREF, FanpLESStic-Sea, NOAH, MEDWater, ChemClimCircle, Change(K)now ! i AskREACH) , którzy prezentowali swoje wyniki, przemyślenia i wnioski. Konferencja była więc także wymianą doświadczeń związanych z proekologicznymi działaniami w rejonie Morza Bałtyckiego, dofinansowanymi ze środków unijnych.

Wydarzenie objęło 4 sesje tematyczne związane z zarządzeniem substancjami niebezpiecznymi:

  1. gospodarka wodna i występowanie substancji niebezpiecznych w środowisku wodnym
  2. gospodarowanie ściekami przemysłowymi oraz narzędzia zarządzania ryzykiem chemicznym dla przemysłu
  3. działania na szczeblu samorządowym
  4. mikroplastiki, niebezpieczne substancje chemiczne w produktach codziennego użytku, gospodarka obiegu zamkniętego i wpływ na klimat

Każdy z bloków zakończony był panelem dyskusyjnym.

 

WIĘCEJ

 

ŚLEDŹ MIASTO NA DETOKSIE NA FACEBOOKU I BĄDŹ NA BIEŻĄCO!