Zanieczyszczenie wody na Białorusi - temat dyskusji w Mińsku

30 stycznia 2018 r. w Mińsku na Białorusi odbędzie się konferencja pn. „Zapobieganie zanieczyszczaniu zasobów wodnych poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i angażowaniu podmiotów na szczeblu gminnym”. W konferencji wezmą udział przedstawiciele władz lokalnych, przedsiębiorstw mieszkaniowych i komunalnych, organizacji pozarządowych oraz mediów z Białorusi. W wydarzeniu wezmą również udział eksperci z projektu NonHazCity, aby podzielić się swoim doświadczeniem i omówić wyniki projektu.

„Jednym z celów NonHazCity jest rozeznanie możliwości rozpowszechniania projektu w krajach spoza UE w Regionie Morza Bałtyckiego. Od roku mamy białoruski projekt córkę finansowany przez Szwedzki Instytut BEL-NonHazCity. To naprawdę dobrze, że nasz białoruski partner organizuje to seminarium, które daje możliwość kontaktu z białoruskimi interesariuszami, aby jeszcze bardziej rozpowszechnić nasze pomysły i wyniki NonHazCity. Uważam, że tematyka prezentacji ujętych w programie spotkania jest bardzo istotna dla naszego projektu „, powiedziała Tonie Wickman, kierownik projektu NonHazCity. Podczas konferencji poruszony zostanie temat dobrze już rozpoznanych problemów dotyczących zanieczyszczenia wody, np. biogenami, lecz również zajmie się nowymi wyzwaniami, takimi jak zanieczyszczenie substancjami niebezpiecznymi i mikroplastikami. Ponadto omówione zostaną innowacyjne rozwiązania, które można wdrożyć na szczeblu gminnym: dlaczego i jak stworzyć małej skali stacje uzdatniania wody, plany bezpieczeństwa wodnego i plany zarządzania chemikaliami, jak zwiększać świadomość i angażować mieszkańców, oraz jak współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego może pomóc w rozwiązaniu tych problemów. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Szwedzkiej Agencji Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej. Uczestnikami konferencji będą m.in. przedstawiciele polskiego partnera w projekcie NonHazCity – miejskiej Spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna (GIWK). Prezentację zatytułowaną „Podnoszenie świadomości mieszkańców: na przykładzie gdańskiej spółki wodociągowej: „Gdańsk – miasto na detoksie”, w drugiej części spotkania, wygłosi Członek Zarządu Spółki Pan Peteris Gailitis. W ten sposób uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznać się z działaniami i doświadczeniami pozyskanymi dzięki realizacji kampanii „Miasto na detoksie”, której celem jest podnoszenie świadomości mieszkańców Gdańska nt. obecności substancji niebezpiecznych w naszym najbliższym otoczeniu, ich szkodliwości i sposobów, które pozwalają na zniwelowanie tego problemu. Obecna będzie również Monika Piotrowska – Szypryt, p.o. Kierownik działu promocji i edukacji Spółki, odpowiedzialna za wdrażanie i realizację kampanii.

Więcej informacji nt. kampanii realizowanej przez Spółkę GIWK na stronie: http://www.giwk.pl/projektymiedzynarodowe/nonhazcity/wspolpracazmieszkancami.html oraz FB miasto na detoksie.