Substancje niebezpieczne - wiedza i zmiana zachowań - seminarium NonHazCity, 14-15 kwietnia 2021

Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash

Zapraszamy na międzynarodowe seminarium, dotyczące kryzysu tworzyw sztucznych, kładące silny nacisk na substancje niebezpieczne, a także wpływ na zmianę klimatu, obecne wzorce konsumpcjonizmu i inne globalne wyzwania. Wydarzenie odbędzie się online w dniach 14-15 kwietnia 2021.

Plastik to źródło niebezpiecznych substancji

Syntetycznie wytworzony materiał składa się z liniowych i rozgałęzionych łańcuchów molekularnych i zwykle miesza się go z koktajlem dodatków. Dodatki mogą zagwarantować pożądane cechy w przedmiotach codziennego użytku, takie jak wysoka elastyczność (zmiękczacze), ochrona przed promieniowaniem UV (filtry UV) lub spowolnienie rozprzestrzeniania się płomienia (środki zmniejszające palność). Problemem jest to, że dodatki, a także pozostałości z procesów produkcji tworzyw sztucznych mogą wypłukiwać się i mieć bardzo negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.

Do tej pory zgłębiliśmy wiedzę nt. wpływu plastikowych odpadów na glebę, oceany, organizmy wodne, jak również nt. makro- i mikroplastiku. Natomiast wiedza dotycząca substancji niebezpiecznych w materiałach i artykułach z tworzyw sztucznych nie dotarła do zbyt wielu ludzi (użytkowników końcowych). Dlatego problem wszechogarniającego plastiku nie dotyka nas jedynie pod kątem odpadowym, ale również ze względu na substancje niebezpieczne, które mogą uwalniać się z tworzyw sztucznych. Żeby móc wypracować rozwiązania chroniące nasze środowisko i zdrowie, trzeba poruszać oba te aspekty.

Rozporządzenie zakazujące używania jednorazowych tworzyw sztucznych jest ważnym krokiem naprzód, ale nie wystarczy 

Rzeczywiście, wdrożenie systemów i ekonomii o obiegu zamkniętym jest bardzo potrzebne do rozwiązania kryzysu odpadowego. Traci jednak sens, gdy podczas wtórnego zagospodarowywania wprowadza się do tego obiegu toksyczne substancje. Poruszanie tej kwestii powinno przychodzić naturalnie, jako domyślny wyznacznik słuszności zaproponowanych inicjatyw.

Międzynarodowe seminarium online / 14-15 kwietnia 2021

Celem wydarzenia jest przekazanie nowego spojrzenia na tworzywa sztuczne osobom prowadzącym „plastikowe” kampanie i zwrócenie uwagi na zawarte w nich szkodliwe chemikalia. Chcielibyśmy również poruszyć temat luki pomiędzy wiedzą a zachodzącymi zmianami konsumenckimi dotyczącymi produktów z tworzyw sztucznych, jak również nowych kampanii podnoszących świadomość ekologiczną, które położą nacisk na gospodarkę obiegu zamkniętego i nietoksyczne rozwiązania, a tym samym przemówią do prywatnych i profesjonalnych decydentów.

Tematyka seminarium:

  • Wiedza nt. plastiku jako źródła niebezpiecznych substancji – o jakich substancjach mowa i dlaczego?
  • Uwidocznić niewidoczne – jak włączyć problem substancji niebezpiecznych do obecnych kampanii podnoszących świadomość w zakresie tworzyw sztucznych, aby zachęcić do zmiany zachowań konsumenckich
  • Problem plastiku nie jest wyrwany z kontekstu – podkreślenie powiązań między zanieczyszczeniem plastikiem a zmianami klimatu i innymi globalnymi wyzwaniam.
  • „Plastikowa dieta” – kampania w mediach społecznościowych, która wystartuje 1 maja 2021

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy dokonać zgłoszenia przy wykorzystaniu formularza dostępnego tutaj (rejestracja w języku angielskim) najpóźniej do 5 kwietnia 2021 r. Seminarium odbywać się będzie w języku angielskim.

ZAPISZ SIĘ NA SEMINARIUM